Od 1998r. szkolimy, doradzamy i pełnimy kompleksowe obowiązki służby bhp. Ceny bez szaleństw, w pakiecie taniej. Szacunek dla KLIENTA i duża elastyczność w świadczeniu usług.

Szkolenia BHP

Zgodnie z Art. 237 § 2. Kodeksu Pracy Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Wypełniamy za pracodawcę obowiązek szkolenia bhp przeprowadzając pierwszą część szkolenia wstępnego – t.zw. instruktaż ogólny. Drugą część – instruktaż stanowiskowy przeprowadza bezpośredni przełożony pracownika w oparciu o niezbędne uprawnienia (te także do zdobycia u nas). W okresie najpóźniej do roku od zatrudnienia (w przypadkach wyjątkowych nawet wcześniej) pracownicy, pracodawcy oraz kadra kierownicza muszą odbyć następne szkolenia bhp – okresowe, ponawiane w zależności od zajmowanego stanowiska co 3, 5 lub 6 lat. Preferujemy najczęściej zamawiane przez Firmy - stacjonarne szkolenia bhp w ich siedzibach, jako najbardziej efektywne ze względu na bliskość stanowisk pracy i najmniej kłopotliwe. Do realizacji u nas możliwe także szkolenia bhp w innych formach i specjalnych zakresach tematycznych np. okresowe szkolenie bhp w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Szkolimy zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy pełnym wykorzystaniu bardzo wysokich kwalifikacji wykładowców i pod nieobowiązkową kontrolą Kuratorium Oświaty w Warszawie. Zapraszamy do pełnego zapoznania się z ofertą Ośrodka. Chętnie udzielimy dodatkowych informacji w każdej możliwej formie.

Z uszanowaniem
mgr inż. Stanisław Kowalski
właściciel firmy