Od 1998r. szkolimy, doradzamy i pełnimy kompleksowe obowiązki służby bhp. Ceny bez szaleństw, w pakiecie taniej. Szacunek dla KLIENTA i duża elastyczność w świadczeniu usług.

Usługi

  • Szkolenia BHP wstępne i okresowe pracodawców oraz pracowników,
  • Doradztwo w zakresie bhp,
  • Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
  • Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy,
  • Wykonanie pełnej dokumentacji niezbędnej do wypłaty świadczeń pieniężnych pracownikom poszkodowanym w wyniku wypadku przy pracy,
  • Opracowanie analizy stanu bhp w zakładach pracy,
  • Wsparcie w realizacji pokontrolnych nakazów Państwowej Inspekcji Pracy oraz innych organów nadzoru nad warunkami pracy,
  • Stała lub doraźna obsługa zakładu pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
  • Bezpieczeństwo przedszkolaków. NOWOŚĆ. Praktyczna pomoc w realizacji obszaru 6 wychowania dzieci w wieku przedszkolnym - "wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.