Od 1998r. szkolimy, doradzamy i pełnimy kompleksowe obowiązki służby bhp. Ceny bez szaleństw, w pakiecie taniej. Szacunek dla KLIENTA i duża elastyczność w świadczeniu usług.

Uprawenienia i certyfikaty

  • Dyplom ukończenia studiów magisterskich o specjalności inżynieria kształtowania środowiska
  • Dyplom ukończenia studiów inżynierskich o specjalności BHP
  • Studia podyplomowe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych o kierunku – bezpieczeństwo człowieka w środowisku pracy i ergonomia. Politechnika Warszawska.
  • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej w zawodzie BHP
  • Dyplom uzyskania tytułu zawodowego Technika BHP
  • Szkolenie podstawowe dla służb BHP w Ośrodku Szkolenia PIP
  • Seminaria doskonalące bhp (plan BIOZ, ocena ryzyka zawodowego i inne)
  • Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
  • Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej
  • Certyfikat auditora wewnętrznego zintegrowanych systemów zarządzania